Auktorisoitua koulutusta

Yhdistys pitää yllä Traficomin säännöllisesti auditoimaa laatuärjestelmää, kouluttaa purjehduskouluttajia ja valvoo opetuksen laatua. Laadun varmistamiseksi purjehduskoulutusta tarjoaville jäsenkouluille ja kouluttajille on asetettu tietyt osaamisvaatimukset.  
Auktorisoiduille kouluille asetetut vaatimukset

1. Koulun toimintavaltuudet

Purjehduskoululla pitää olla PORY:lle koulun toiminnasta vastaava rehtori eli pääkouluttaja. Vähimmäisvaatimus koulun rehtorille on purjehduksenopettajapätevyys.

2. Koulun rehtorin ja pääkouluttajan velvoite toimintaan osallistumisesta

Koulun rehtori voi luovuttaa pääkouluttajan tehtävät kurssikohtaisesti jollekin toiselle kouluttajalle, jolla on valtuutus toimia ko. kurssilla pääkouluttajana. Pääkouluttajan opettajapätevyydestä riippuu, mitä kursseja koulu voi järjestää.
 
Pääkouluttajana avomeriopettajaPurjehtijakursseja, Purjehtijan jatkokursseja, Saaristopäällikkökursseja ja Rannikkopäällikkökursseja.
 
Pääkouluttajana purjehduksenopettaja: Purjehtijakursseja, Purjehtijan jatkokursseja ja Saaristopäällikkökursseja.
  

3. Kouluttajavaatimukset

Rannikkopäällikkökurssin pääkouluttajan pitää olla avomeriopettaja. Hänen lisäkseen kouluttajana voi toimia avomeripäällikkötutkinnon suorittanut purjehduksenopettaja.
 
Saaristopäällikkökurssin pääkouluttajan pitää olla vähintään purjehduksenopettaja. Hänen lisäkseen muiden kouluttajien pitää olla vähintään purjehduksenohjaajia.
 
Purjehtijakurssin pääkouluttajan pitää olla vähintään purjehduksenopettaja. Hänen lisäkseen muiden kouluttajien pitää olla vähintään purjehduksenohjaajia. Rannikkopäällikkötutkinnon tai päällikkötutkinnon suorittanut henkilö voi toimia purjehtijakurssilla apukouluttajana pääkouluttajan alaisuudessa.

4. Koulusertifikaatti

Jäsenkouluille on toimitettu erillinen koulusertifikaatti, jossa on mm. seuraavat tiedot:

  • kouluauktorisoinnin myöntänyt yhteisö eli PORY:ry
  • jäsenkoulun taustayhteisön tiedot (esim. seura tai yritys)
  • jäsenkoulun nimi (ns. markkinointinimi)
  • kouluvaltuutuksien mukaiset kurssit
  • koulun rehtorin nimi
  • kouluauktorisoinnin voimassaoloaika

Kurssien minimipituus

Kurssien minimipituudeksi on määritelty 32 tuntia (Purjehtijan jatkokurssi: 16 tuntia). On selvää, että koulutuksen tavoitteet eivät toteudu kahden ylipitkän päivän purjehduksillal
Siirry sivun alkuun