Auktorisoitu koulutus

Yhdistys pitää yllä koulutusjärjestelmää ja valvoo opetuksen laatua. Laadun varmistamiseksi purjehduskoulutusta tarjoaville kouluille ja kouluttajille on asetettu tietyt osaamisvaatimukset.  
Auktorisoiduille kouluille asetetut vaatimukset

1. Koulun toimintavaltuudet

Purjehduskoululla pitää olla PORY:lle koulun toiminnasta vastaava rehtori eli pääkouluttaja. Rehtorin opettajapätevyydestä riippuu, mitä kursseja koulu voi järjestää.
 
Avomeriopettaja: kaikki kolme kurssitasoa
 
Opettaja: Purjehtija- ja Saaristopäällikkökursseja

2. Koulun rehtorin ja kurssivastaavan velvoite toimintaan osallistumisesta

Koulun rehtori voi luovuttaa pääkouluttajan tehtävät kurssikohtaisesti jollekin toiselle kouluttajalle, jolla on valtuutus toimia ko. kurssilla pääkouluttajana eli kurssivastaavana. Vähimmäisvaatimus koulun rehtorille ja kurssivastaavalle on  purjehduksenopettajapätevyys.
 
Pääkouluttajana koulun rehtorin tai kurssivastaavan on osallistuttava itse aktiivisesti koulun tarjoamien kurssien suunnitteluun ja toteutukseen. 

3. Kouluttajavaatimukset

Rannikkopäällikkökurssin kurssivastaavan pitää olla avomeriopettaja. Hänen lisäkseen kouluttajana voi toimia avomeripäällikkötutkinnon suorittanut purjehduksenopettaja.
 
Saaristopäällikkökurssin kurssivastaavana pitää olla vähintään purjehduksenopettaja. Hänen lisäkseen muiden kouluttajien pitää olla vähintään ohjaajia.
 
Purjehtijakurssin kurssivastaavan pitää olla vähintään purjehduksenopettaja. Hänen lisäkseen muiden kouluttajien pitää olla vähintään Rannikkopäällikkötutkinnon suorittaneita purjehtijoita.

4. Koulusertifikaatti

Kouluille on toimitettu erillinen koulusertifikaatti, jossa on mm. seuraavat tiedot:

  • kouluauktorisoinnin myöntänyt yhteisö eli PORY:ry
  • koulun taustayhteisön tiedot (esim. seura tai yritys)
  • koulun nimi (ns. markkinointinimi)
  • kouluvaltuutuksien mukaiset kurssit
  • koulun rehtorin nimi
  • kouluauktorisoinnin voimassaoloaika

Kurssien minimipituus

Kurssien minimipituudeksi on määritelty 32 tuntia. On selvää, että koulutuksen tavoitteet eivät toteudu kahden ylipitkän päivän purjehduksilla.
Siirry sivun alkuun