Purjehduksenopettajat PORY ry

Suomessa oli ollut veneilykoulutustoimintaa jo 70-luvulla ennen PORYn perustamista, mm. silloinen Nautic Center ja muutamat muut koulut tarjosivat koulutusta vesillä liikkujille.

 

Ilmassa oli kuitenkin tarvetta ja halua luoda selkeä järjestelmä niin kouluttajien pätevyysvaatimuksista kuin koulujen auktorisoinneista. Joukko aktiiveja kouluttajia kutsuttiin Matti Murron (mm. Vene-lehden pitkäaikainen päätoimittaja) toimesta koolle ja lopputuloksena oli oman opettajayhdistyksen, Purjehduksenopettajat PORY ry:n perustaminen v. 1980.

 

Yhteistyö Suomen Purjehtijaliiton (SPL) kanssa oli alusta asti hyvin tiivistä ja useat silloisista kouluttajista olivat osallistuneet vuonna 1979 SPL:n kouluttajaseminaariin.

 

Toiminta SPL:n luokkaliittona olikin olennaista uudelle yhdistykselle ja sen profiilille. PORY solmi yhteistyösopimuksen SPL:n kanssa, jonka myötä PORY vastasi kouluttajien koulutuksesta; kouluttajien ja koulujen auktorisoinnista vastasi puolestaan SPL:n nimissä sen koulutustoimikunta.

 

Koulutusjärjestelmäksi vakiintui alkuvuosiksi sini-, valko- ja hopeapurjehtijakurssit; tasomääritykset tulivat ISSA:n (International Sailing School Association) järjestelmästä. Alkuvuosien koulutusmateriaali saatiin Nautic Centeristä.

 

Myöhemmin merkittävä muutos koulutusjärjestelmässä tapahtui, kun uutta järjestelmää kehiteltiin peilaten englantilaista Royal Yacht Association’in (RYA) koulutusta. Uusien kurssitasojen (purjehtija-, perämies-, päällikkökurssi) rinnalle luotiin myös erillinen tutkintojärjestelmä. 

 

Suomen Purjehtijaliiton ja Suomen Veneilyliiton yhdistyessä vuonna 2011 Suomen Purjehdus ja Veneily  -järjestöksi (SPV), PORY jatkoi toimintaansa SPV:n luokkaliittona. 

 

PORYN toiminnan keskiössä on omien kouluttajien kouluttaminen ja opetustoiminnan jatkuva kehittäminen. Nykyinen purjehduskoulutusjärjestelmä sisältää neljä eri kurssitasoa – Purjehtijakurssi, Purjehtijan jatkokurssi, Saaristopäällikkökurssi ja Rannikkopäällikkökurssi – ja kolme tutkintotasoa: Saaristopäällikkötutkinto (toiselta nimeltään Huviveneenkuljettajan näyttökoe), Rannikkopäällikkötutkinto ja Avomeripäälliikkötutkinto. 

 

PORYn jäsenyyden ehtona on PORYn kouluttajakurssin läpäiseminen. Jäsenyysehtot täyttävät purjehduskoulut voivat hakea koulujäsenyyttä. Kannatusjäseniksi voivat liittyä koulutustoiminnasta kiinnostuneet yksityiset ja yhteisöt. 

 

PORY:n purjehduskoulutuksen ja -tutkintojen laatujärjestelmä on Traficomin jatkuvasti auditoima ja kaikki PORY:n jäsenkoulut ovat sitoutuneet noudattamaan laatujärjestelmää omassa opetuksessaan

Siirry sivun alkuun