Purjehduksenopettajat PORY ry järjestää  avomeriopettajien, purjehduksenopettajien ja purjehduksenohjaajien koulutuksen Suomessa.  PORY auktorisoi uudet kouluttajat sekä myöntää hakemuksesta jatkovaltuutuksen. Kouluttajavaltuutus on voimassa aina nelivuotiskauden. Voidakseen toimia auktorsoituna kouluttajana, henkilön tulee olla PORYn jäsen.

Opettajien kelpoisuusehdoissa on kerrottu edellytykset pätevyyden uusimiseksi.

Kouluttajakurssit

Kouluttajaksi tuleminen on prosessi, jossa kouluttajakurssi antaa aloittaville ohjaajille tarvittavan tietotaidon kouluttajatoiminnan aloittamiselle ja kehittymiselle. Kouluttajakurssilla kurssitasoja on kaksi: ohjaaja ja opettaja, joista ohjaajataso tulee suorittaa ennen opettajatasoa. Ohjaajataso antaa valmiudet opettaa PORYn kurssijärjestelmän mukaisesti purjehtijakursseja, ja toimii kouluttajapolun alkuna. Opettajatasolle kurssi antaa mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa kouluttajana, sekä antaa edellytykset ottamaan lisää vastuuta Poryn koulutusjärjestelmän mukaisilla kursseilla.

Kurssilaisille nimetään mentorit, sekä osa kurssin suorittamisesta toteutetaan verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Mentoreiden tehtävänä on auttaa ja tukea yksilöllisesti purjehduksen kouluttajaa. Mentorit ovat kokeneita kouluttajia ja Poryn koulutuksen kehittämisessä mukana olevia avomeriopettajia.  

Kouluttajakurssi jakautuu kolmeen vaiheeseen, ennakkomateriaalien läpikäynti Online-ympäristössä ja mentoritapaamiset, kurssiviikonloppu käytännön harjoittelulla sekä kurssisuorituksen läpikäynti yhdessä mentorin kanssa.

Ennakkomateriaalit sisältävät purjehduksen opettamisessa tarvittavan tietotaidon läpikäyntiä erilaisilla verkkokursseilla. Kokelaiden tulee myös toteuttaa annettuja tehtäviä ja tuottaa tason mukaisia materiaaleja tulevaa käytännön viikonloppua huomioiden. Mentoritapaamisten tarkoitus on valmistaa ja auttaa kokelaita kehittymään kouluttajina.

Syksyllä järjestettävä kurssiviikonloppu (tyypillisesti syyskuussa) keskittyy käytännön läheiseen kouluttamiseen ja kouluttamisen pedagogiikkaan. Viikonloppu on intensiivinen ja kestää perjantai-illasta sunnuntai iltapäivään. Perjantaina kurssi alkaa kello 18 ja päättyy klo 22.30. Lauantaina aloitetaan klo 8 ja päätetään klo 21. Sunnuntaina aloitetaan klo 8 ja kurssiviikonloppu päättyy klo 16. Viikonlopun aikana veneissä harjoitellaan käytännön läheisesti kouluttamista kouluttajakouluttajien ohjauksessa. Veneissä on mukana harjoitusoppilaita, joille kokelaat pääsevät kouluttamaan annettuja asiasisältöjä.

Kurssiviikonlopun jälkeen kokelaat käyvät mentoreiden kanssa läpi omat kokemukset kurssista ja asettavat tavoitteet kouluttajan kehittymiselle.

Poryn kouluttajakurssien tavoitteena on luoda pohja laadukkaalle koulutustoiminnalle, sekä varmistaa turvallinen ja ennen kaikkea innostava oppimiskokemus kurssilaisille.

Kouluttajakurssi 2024

Vuoden 2024 kouluttajakurssi järjestetään 20. –  22.9.2024 Helsingissä (HSK/Lauttasaari). Kurssiin liittyvä etäopetus käynnistyy touko-/kesäkuun vaihteessa.

Haku kurssille on avattu 12.2.2024 ja hakuaika päättyy 15.5.  Valitsemme osallistujat ensisijaisesti edellytysten täyttymisen mukaan, toissijaisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.

Linkki hakulomakkeeseen

Opettaja- ja ohjaajakurssin hinta on 390 €. Hinta sisältää koko koulutusprosessin, mentoroinnin, kurssimateriaalit, kurssiviikonlopun ja sen aikaiset ruokailut. Muualta tuleville on yleensä järjestynyt venemajoitus.

Kurssin hinnanmuodostus sisältää kuluerät (isoimmasta pienimpään) kurssiviikonlopun ruoat, veneiden käyttömaksut, kouluttajien matka- ja yöpymiskulut, tilavuokran, ja muut pienemmät kuluerät. Kurssi on budjetoitu kattamaan itsensä, mutta siitä ei kerry voittoa. Kurssimaksu veloitetaan hakuajan päätyttyä toukokuussa. 

Hakemukset kurssille 15.5.2024 mennessä. Valitsemme osallistujat ensisijaisesti edellytysten täyttymisen mukaan, toissijaisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit kuitenkin ilmoittautua kurssille jo ennen kuin kaikki vaatimukset täyttyvät, mutta valinnan edellytyksenä on, että vaatimusten tulee  täyttyä 15.5. mennessä. Hakulomakkeessa kerrotaan, kuinka lähetät tarvittavat todistukset ilmoittautumiseesi.

Jos sinut hyväksytään kurssille, varaa kalenteristasi 22.5. ilta ensimmäistä yhteistä etätapaamista varten kouluttajiemme kanssa.

Paikkoja on rajoitetusti.

Ohjaajakurssin edellytykset

Ohjaajakurssille hakija: PORY:n rannikkopäällikkötutkinto tulee olla hyväksytysti suoritettuna 15.5. mennessä.

Lisäksi edellytyksenä on, että:
– olet osallistunut PORY:n purjehtijakursseille tai käynyt seuraamassa vähintään yhden PORY:n purjehtijakurssin tai perehtynyt muulla tavoin kurssijärjestelmään
– voimassa oleva EA-todistus
– olet täyttänyt 18 vuotta

Opettajakurssin edellytykset

Aiemmin myönnetyn purjehduksenohjaaja-auktorisoinnin lisäksi:

– opetuskokemusta vähintään 12 päivää purjehduksenohjaajana PORY:n kurssijärjestelmän mukaisilla purjehtijakursseilla
– voimassa oleva EA-todistus
– olet täyttänyt 20 vuotta

Siirry sivun alkuun