Rannikkopäällikkökurssi

32 tuntia
Kurssin vähimmäispituus
18 vuotta
Ikäraja
300 merimailia
Suositeltu purjehduskokemus

Rannikkopäällikkökurssi antaa valmiudet toimia purjeveneen kipparina pidemmillä merimatkoilla. Tavoiteltu osaamistaso on matkapurjeveneen kipparointi rannikkoalueilla päivällä ja yöllä. 

Päällikkökurssille osallistumiseen vaaditaan aikaisempaa purjehduskokemusta miehistön jäsenenä ja osin kipparina. Suositeltu purjehduskokemus ennen kurssille osallistumista on vähintään 300 merimailia sekä purjehdustaidot, jotka voidaan olettaa olevan itsenäistyvällä kipparilla.

Rannikkopäällikkökurssille osallistuminen edellyttää rannikkopäällikkökurssin navigointiteorian tasoista tietämystä 

Yöpurjehdus

Kurssisisältö

 1. Valmistautuminen merelle
  • On tietoinen turvavälineistä, jotka tarvitaan suunnitellulla merimatkalla
  • Osaa valmistella veneen merelle sisältäen tavaroiden kiinnityksen ja varastoinnin, turvaohjeet, vastuiden jakamisen sekä laitteiden ja moottorin tarkistukset
 2. Veneenkäsittely koneajossa
  • Pystyy käsittelemään venettä ahtaissa paikoissa
  • Kaikki rantautumis- ja lähtötilanteet erilaisissa tuuliolosuhteissa
 3. Veneenkäsittely purjein
  • Osaa käsitellä venettä purjein ahtaissa paikoissa
  • Ankkuroituminen ja rantautuminen erilaisissa tuuliolosuhteissa
  • Osaa purjehtia tehokkaasti ja turvallisesti kaikilla tuulen suunnilla
  • Osaa turvallisen veneenkäsittelyn yöllä
 4. Navigointi
  • Osaa tehdä reittisuunnitelman, jossa otetaan huomioon syvyydet, yhdyslinjat, turvarajat, viitoituksen, satamamääräykset ja vuorovedet
  • Osaa käyttää elektronisia navigointilaitteita merimatkan suunnittelussa ja toteutuksessa sisältäen reittipisteiden ja reittien käytön
  • Osaa navigoida venettä päivällä ja yöllä
 5. Merimatkan suunnittelu
  • Osaa suunnitella rannikolle suuntautuvan merimatkan ottaen huomioon veneen merikelpoisuuden,miehistön osaamisen, navigoinnin, muonituksen, sään, hätäsatamat, vuorovesien korkeudet ja vuorovesivirrat ja tarvittavat julkaisut
  • Tietää tullimuodollisuuksien olemassaolon ja tietää mistä löytää lisätietoja
 6. Hätätilanteet
  • Mies yli laidan (MOB) takaisin saaminen koneella ja purjein
  • Ymmärtää toimenpiteet pelastuslauttaa käytettäessä ja ymmärtää miten meripelastus tapahtuu
 7. Huonot sääolosuhteet
  • Valmistautuminen huonoon säähän ja veneenkäsittely kovassa tuulessa
  • Navigointi ja yleiset menettelytavat näkyvyyden ollessa rajoitettu
 8. Matkanteko ja kyvykkyys kipparina
  • Ymmärtää kipparin vastuut
  • Osaa organisoida navigoinnin, kansityöskentelyn ja taloustyöt veneessä merimatkan aikana
  • On tietoinen säässä tapahtuvien muutosten merkityksestä
  • On tietoinen miehistön hyvinvoinnista merimatkan aikana

Kurssin jälkeen?

Rannikkopäällikkökurssilta saat eväitä Rannikkopäällikkötutkinnon suorittamiseen. Hyväksytty kurssisuoritus ei automaattisesti takaa menestystä päällikkötutkinnossa. Kurssilla voitte tunnistaa opettajan kanssa kehityskohteita omassa osaamisessa, joita voi harjoitella omatoimisesti tutkintoa varten. 

Hyväksytty Rannikkopäällikkökurssi on riittävä todiste käytännön veneilytaidosta Traficomille Kansainvälisen Huviveneenkuljettajakirjan hakemista varten.  Tähän tarvitse erillisen PORYn laatiman todistuksen, purjehduskoulun laatima todistus ei riitä. Lisätietoja päällikkökurssin opettajalta. 

Siirry sivun alkuun