Saaristopäällikkökurssi

32 tuntia
Kurssin vähimmäiskesto
16 vuotta
Ikäraja
100 merimailia
Suositeltu purjehduskokemus

Saaristopäällikkökurssi antaa perusvalmiudet toimia purjeveneen kipparina. Tavoiteltu osaamistaso on purjeveneen kipparointi tutuilla vesillä päiväsaikaan.

Saaristopäällikkökurssille osallistumiseen vaaditaan aikaisempaa purjehduskokemusta miehistön jäsenenä. Suositeltu purjehduskokemus ennen kurssille osallistumista on vähintään 100 merimailia.

Saaristopäällikkökurssille osallistuminen edellyttää saaristopäällikkökurssin navigointiteorian tasoista tietämystä.

Kurssin sisältö

 1.  Valmistautuminen merelle
  • Osaa valmistella veneen merelle lähtöä varten sisältäen seuraavat asiat: koneen ja rikin tarkistukset, purjeiden valinta, varusteiden kiinnityksien varmistaminen ja säilytys kannella ja sisällä, ohjeet miehistölle
 2. Kansityöskentely
  • Osaa reivata, poistaa reivit ja vaihtaa purjeet sopiviksi vallitseviin olosuhteisiin
  • Osaa valmistella ankkuroinnin, kiinnitysköydet rantautuessa; osaa ottaa komennon kannella kylkikiinnitykseen tullessa, poijuun tullessa, ankkuroinnissa, nostettaessa ankkuri ja lähdettäessä poijusta tai kylkikiinnityksestä
 3. Veneenkäsittely koneajossa
  • Osaa tuoda veneen ja lähteä satamasta turvallisesti erilaisissa tuuliolosuhteissa, sisältäen vähintään kylkikiinnityksen, poijukiinnityksen ja ankkuroinnin
 4. Veneenkäsittely purjein
  • Osaa turvallisesti tuoda veneen ja lähteä poijusta ja ankkurista erilaisissa tuuliolosuhteissa
  • Osaa ohjata venettä ja säätää purjeita kaikilla tuulen suunnilla
  • Osaa purjehtia turvallisesti myötätuuleen
 5. Navigointi
  • Näköhavaintoihin perustuva paikanmääritys
  • Ymmärtää yhdyslinjojen ja turvarajojen käytön
  • Merkintäpaikan (sijainti kun on kuljettu tietty matka tiettyyn suuntaan) määrittäminen karttatyöskentelyllä
  • Ohjattavan kurssin määritys ottaen sorto huomioon
  • IALA A-viitoitusjärjestelmän tuntemus
  • Kompassin, lokin ja kaikuluotaimen käyttö
  • Reittisuunnittelu ja navigointi
  • Elektronisten navigointilaitteiden käyttö paikanmäärityksessä
  • Navigointiin liittyvien tietojen ylläpito: lokikirja ja merkinnät merikarttaan
 6. Meriteiden säännöt
  • Meriteiden sääntöjen käytännön tuntemus
 7. Sääoppi
  • Tietää sääennusteiden lähteet
  • Osaa tulkita merisäätiedotukset ja käyttää ilmapuntaria ennustamisen apuvälineenä
 8. Huolto- ja korjaustoimenpiteet
  • Ymmärtää ja osaa tehdä huoltotöitä
  • Ymmärtää köysien ominaisuudet ja käytön
  • Dieselmoottorit: ymmärtää kuinka vaihdetaan polttoaine- ja vedensuodattimet ja vesipumpun impelleri; ymmärtää kuinka polttoainejärjestelmä ilmataan
 9. Veneen muonittaminen ja varustaminen
  • Ymmärtää kuinka vene muonitetaan
  • Osaa ottaa huomioon polttoaineen ja veden tarpeen
 10. Hätätilanteet
  • Kykenee kipparina toimintaan mies yli laidan (MOB) tilanteessa
  • Osaa hätämerkinantovälineiden käytön
  • Ymmärtää kuinka VHF-meriradiota käytetään hätätilanteessa
  • Ymmärtää kuinka hinaus tapahtuu
  • Ymmärtää kuinka pelastuslauttaa käytetään
 11. Matkanteko ja kyvykkyys kipparina
  • Ymmärtää kipparin vastuut
  • Osaa suunnitella ja toteuttaa turvalliseen reittisuunnitelmaan perustuvan merimatkan
  • Osaa ottaa huomioon käytössä olevan veneen ja siinä olevan miehistön merimatkan suunnittelussa

Kurssin jälkeen?

Saaristopäällikkökurssilta saat eväitä Saaristopäällikkötutkinnon suorittamiseen. Hyväksytty kurssisuoritus ei automaattisesti takaa menestystä päällikkötutkinnossa. Kurssilla voitte tunnistaa opettajan kanssa kehityskohteita omassa osaamisessa, joita voi harjoitella omatoimisesti tutkintoa varten. 

Hyväksytty Saaristopäällikkötutkinto on riittävä todiste käytännön veneilytaidosta Kansainvälisen Huviveneenkuljettajakirjan hakemista varten.  Kuljettajakirjan saamiseksi tarvitset myös todistuksen navigoinnin teorian osaamisesta. Esimerkiksi hyväksytysti suoritettu Suomen Navigaatioliiton Rannikkomerenkulkuoppi tai Suomen Navigoinninopettajien Navigointi 2 

Saaristopäällikkökurssin jälkeen voit syventää oppimista Rannikkopäällikkökurssilla, jossa mukaan tulee myös pimeäpurhjehdus. 

Siirry sivun alkuun