Tutkinnon suorittaminen - Yleiskuvaus

Tutkintoon valmistautuminen

1. Varmista, että täytät valitsemasi tutkintotason ennakkovaatimukset

SaaristopäällikköRannikkopäällikköAvomeripäällikkö
Minimi-ikä15 vuotta18 vuotta18 vuotta
Purjehduskokemus300 NM600 NM1500 NM
EA 1-kurssi-XX
Meri-VHF (SRC)-XX
NavigointiosaaminenSaaristonavigoinnin tasoinen osaaminen (esim. SNL tai RYA) Rannikkonavigoinnin osaaminen (esim. SNL tai RYA)Rannikkonavigoinnin osaaminen (esim. SNL tai RYA)

2. Varmista, että veneesi on merikelpoisessa ja katsastusluokkansa mukaisessa kunnossa

Voit käyttää myös lainattua tai vuokrattua venettä tai sopia muiden mahdollisten tutkittavien kanssa käytettävästä veneestä. Mahdollisesti myös tarkastajan vene on käytettävissä. 

3. Kertaa meriteiden säännöt

Kertaa tärkeimmät kohda,t erityisesti väistämisen osalta. Myös alusten päivämerkit kannattaa osata hyvin. Saaristomerenkulun kurssiaineisto on hyvä lähtökohta. Päällikkö- ja avomeripäällikkökokelailla on lisäksi syytä kerrata väylävalojärjestelmä ja alusten kulkuvalot. Rannikkomerenkulun kurssiaineisto antaa hyvän lähtökohdan.

4. Ilmoittaudu tutkintoon ja varaa aika tutkintotarkastajalta

Ole ajoissa liikkeellä! Alueellasi toimivat tutkintotarkastajat ja heidän yhteystietonsa löydät Tutkintotarkastajat-sivulta. Voit tiedustella heiltä tutkinnon yksityiskohtia, vapaita aikoja ja tutkinnon hintaa. 

Ilmoittaudu tämän jälkeen tutkintoon tällä sivulla: Tutkintoon ilmoittautuminen 

5. Selvitä tutkintopäivänä säätilanne etukäteen

6. Ota mukaasi tarvittavat dokumentit

Sinun tulee osoittaa ennakkovaatimusten täyttyvän. Varaudu myös henkilöllisyytesi osoittamiseen. Ota mukaasi myös laivuritodistukset ja muut vastaavat, nämäkin merkitään tutkintoraporttiin.

7. Purjehdi normaalisti

Ei ole olemassa mitään erityisiä tutkinnoissa käytettäviä metodeja. On vain normaalien merimiestapojen ja purjehdustaitojen mukaisia suorituksia. Tutkinnossa ei pyritä tekemään ansoja tai etsimään heikkouksiasi. Tarkastajan tehtävänä on rohkaista sinua näyttämään vahvuutesi.

Toteutus

Huomattavaa on, että Rannikkopäällikkötutkintoon kuuluu myös pimeäpurjehdusosa, mikä edellyttää tutkinnon järjestämistä sellaisena vuodenaikana että tämäkin onnistuu.

Selkeyden vuoksi tutkintotaso pitää päättää ennen toiminnan alkua. Siis esimerkiksi heikko ja hylättävä rannikkopäällikkösuoritus ei muutu hyväksytyksi saaristopäällikkösuoritukseksi. Vastaavasti valittuun tasoon nähden ylihyvä suoritus ei muutu seuraavan tason suoritukseksi tutkinnon aikana.

Tutkittavat vuorottelevat eri tehtävissä, päällikkönä, navigaattorina ja gastina. Tutkittavia voi olla samanaikaisesti 1-5 kpl, joskin viisi vain poikkeustapauksissa.

Aluksen päällikkönä on tarkastettava eli tutkintoa suorittava ellei nimenomaisesti ole muuta sovittu. Erityisesti on huomattava, että tarkastaja ei ole tutkinnossa käytettävän aluksen päällikkö. Jos tutkittava on sitä mieltä, että annettu tehtävä ei ole turvallisesti suoritettavissa tai että tuulee liikaa tai että näkyvyys on liian huono, hänen on ilmoitettava tästä tarkastajalle.

Tutkinto kestää 4-5 tuntia, ja se suoritetaan yleensä matkapurjehdustyyppisenä purjehduksena sisältäen erilaisia käytännön toimia, joita luonnollisesti tällaiseen purjehdukseen kuuluu. Erikseen testataan päällikkyyteen kuuluvia osaamisalueita sekä teoriatasolla ja käytännön kokein. Samoin sellaisia osioita, joita ei normaalisti purjehduksen aikana välttämättä tule esille (mm. erilaiset hätätilanteet). Mies yli laidan -tilanne toteutetaan aina myös käytännössä sekä purjein että koneella käyttäen sopivaksi katsottua apuvälinettä kuvaamaan veden varaan joutunutta.

Rajoitukset tutkintopurjehdukselle määräytyvät sään mukaan. Tässä esitetyt rajoitukset ovat ohjeellisia.

Tuulirajat ja näkyvyys:

Alaraja = n. 3-4 m/s tai että vene on saatava kryssillä kulkemaan n. 4 solmua

Yläraja = n.12-13 m/s tai että tutkittava, päällikkö tai tarkastaja harkitsevat, että tuulee liian kovaa ottaen huomioon tutkittavien taidot, vene, aallokko, näkyvyys, jne. On selvää, että avomeripäällikkötutkinnossa tuuliraja on korkeammalla kuin muilla tasoilla.

Sumu = ei voida ajaa valaistua väylää

Hinnat

Tutkintomaksu maksetaan tarkastajalle tutkinnon alussa, ennen suorittamisen aloittamista. Tutkinnon hinta riippuu tutkintotarkastajasta ja suoritettavasta tutkinnosta. Löydät tarkastajat ja heidän yhteystietonsa täältä: Tutkintotarkastajat.

Siirry sivun alkuun