Avomeripäällikkötutkinto

(Offshore Skipper Exam)

Avomeripäällikkö on kokenut päällikkö, joka osaa ja hallitsee pääosin koko tutkintosisällön. Avomeripäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan kykenevän kipparoimaan matkapurjevenettä rannikolle ja avomerelle suuntautuvilla merimatkoilla päivällä ja yöllä haastavissakin sääolosuhteissa. Merimatka ei ole kauempana kuin 150 merimailia satamasta. Esimerkiksi kaikki Itämerelle suuntautuvat matkat sopivat tämän määritelmän sisälle.
 
Tutkintoon osallistumisen suosituksena on vähintään 1500 merimailin purjehduskokemus, joihin sisältyy yli 60 mailin päivämatkoja ja vähintään 5 yöpurjehdusta.

Navigoinnin osalta edellytetään rannikkonavigoinnin tasoista osaamista, jota vastaa esim. Suomen Navigaatioliiton rannikkolaivuritutukinto -taso tai Suomen Navigoinniopettajat ry:n Navigointi 2 -taso.

Lisäksi vaaditaan meri-VHF käyttöön oikeuttava todistus (SRC), voimassa oleva ensiapukoulutus sekä 18 vuoden ikä.

Siirry sivun alkuun