Avomeripäällikkötutkinto (Offshore Skipper Exam)

Tutkinto on tarkoitettu arvioimaan tutkittavan taitoja Suomesta Itämerelle ja kauemmaksikin suuntautuvia purjehdusretkiä silmällä pitäen. Avomeripäällikkötutkinnossa tutkittavan on hallittava veneen käsittely kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa päivällä ja ja yöllä sekä moottorilla että purjein. Tutkittavan on tunnettava avomeri- ja vuorovesinavigoinnin perusteet sekä sään kehittymisen arviointi ja vaikutus purjehdusolosuhteisiin.
 
Tutkintoon osallistumisen edellytyksenä on vähintään neljän purjehduskauden purjehduskokemus, josta kaksi purjehduskautta päällikkönä, ensiaputaidot (EA 1 tai vastaava, enint. 3 v vanha), VHF-tutkinto sekä 18 vuoden ikä.
 
Siirry sivun alkuun