Purjehduksenohjaaja

 • ikä vähintään 18 vuotta
 • rannikkopäällikkötutkinto
 • ohjaajakurssi
 • voimassa oleva EA-tutkinto
Ohjaaja voi toimia kouluttajana purjehtijakursseilla.

Pätevyys on voimassa neljä vuotta ja se uusitaan hakemuksesta,
 • jos hakijalla on opetuskokemusta edellisen nelivuotisjakson aikana vähintään 8 päivää, tai koulun rehtorin suosituksesta
 • Koulutuspäiviä voi korvata osallistumalla täydentävään jatkokoulutukseen
 • Kaikilla kouluttajilla tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus

Purjehduksenopettaja

 • purjehduksenohjaajapätevyyden lisäksi:
 • ikä vähintään 20 vuotta
 • opetuskokemusta vähintään 12 päivää
 • opettajakurssi
Purjehduksenopettaja voi toimia pääkouluttajana purjehtija- ja saaristopäällikkökursseilla sekä avomeripäällikkötutkinnon suorittaneet kouluttajina rannikkopäällikkökursseilla avomeriopettajan ohjauksessa. Purjehduksenopettaja voi toimia PORY:n auktorisoiman purjehduskoulun rehtorina.

Pätevyys on voimassa neljä vuotta ja se uusitaan hakemuksesta,
 • jos opetuskokemusta opettajana edeltävän nelivuotiskauden aikana vähintään 8 päivää
 • Koulutuspäiviä voi korvata osallistumalla täydentävään jatkokoulutukseen
 • Kaikilla kouluttajilla tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus

Avomeriopettaja

Avomeriopettajan koulutus poikkeaa kurssimuotoisesta purjehduksenohjaajan ja purjehduksenopettajan koulutuksesta. 

Avomeriopettajakoulutus on vaativa, mutta joustava järjestelmä.  Avomeriopettajaksi koulutettavalla on henkilökohtainen tutor joka ohjaa, valvoo ja tukee koulutettavaa koko koulutushankkeen läpi. Tutoroidun koulutusohjelman avulla varmistetaan tulevan avomeriopettajan taidollinen ja tiedollinen osaaminen. Hallitus nimeää hakemuksesta tutorin.

Avomeriopettajakandidaatti ja hänen tutorinsa suunnittelevat yhdessä henkilökohtaisen koulutusohjelman sisällön. Alla on muistilista koulutusohjelmaan liittyvistä asioista:

 • Toimiminen PORY:n ohjaaja-/opettajakursseilla.

 • Hyvä perehtyneisyys opetustyöhön.  Opettamisen edellytyksenä on henkilökohtainen asian osaaminen ja hallinta. Tämän siirtäminen toiselle ihmiselle pääomaksi on moniportainen tapahtuma, jossa seuraavien asioiden ymmärtäminen on osa tapahtumaa. Ymmärretään, että eri ihmiset voivat oppia eri tavoilla.

 • Ohjattua opetusharjoittelua. Käytännön kurssilla tutor seuraa kokelaan opetusta ja pyrkii tätä kautta kehittämään ja uudistamaan opetustaitoja.

 • Tutkielma tai opetusmateriaalin tuottaminen, opetusmenetelmien kehittäminen tai muu vastaava toiminta. Aihe sovitaan tutorin ja PORY:n kanssa.

 • Eritasoisten purjehdustutkintojen seuraaminen.

 • Selkeä käsitys eri kurssien lähtötasovaatimuksista ja ohjelmasta sekä purjehduskoulun hallinnollisista toimista

 • Pelastautumiskurssi (suositus).

 • Ajan tasalla oleva ensiapukoulutus.

 • Tutkakurssi (suositus).

 • Hyvä perehtyneisyys: perinteinen karttanavigointi, elektroninen navigointi, moottorit; sähköjärjestelmät, purjeveneen toiminta ja rakenteet, turvallisuus, toimiminen hätätilanteissa.

Siirry sivun alkuun