Saaristopäällikkötutkinto (Inshore Skipper Exam)

(Huviveneenkuljettajan näyttökoe) 

Tutkinnossa arvioidaan tutkintoon osallistuvan purjehduksen perustaitoja. Saaristopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittanut osaa “käyttää purjevenettä” suotuisissa olosuhteissa saaristossa päiväsaikaan. Se tarkoittaa, että hän hallitsee purjehduksen perusteet ja osaa toimia vahtipäällikkönä kokeneemman päällikön apuna myös vaativammissa olosuhteissa. Saaristopäällikkötutkinnossa tutkittavan on hallittava veneen turvavarusteiden käyttö, perusrantautumismanööverit moottorilla sekä purjeveneen ohjailu ja purjeiden käsittely perussäätöineen. Tutkittavan on osattava toiminta Mies yli laidan -tilanteessa sekä hallittava merimiestaidon ja veneliikenteen säädösten perusasiat.

Teoreettisen lainsäädäntö- ja navigaatio-opin osalta edellytetään Suomen Navigaatioliiton saaristomerenkulkuopin osaamistaso.

Tutkintoon osallistumisen edellytyksenä on 300 merimailin purjehduskokemus sekä 15 vuoden ikä.

Hyväksytysti suoritettu Saaristopäällikkötutkinto oikeuttaa saamaan todistuksen käytännön veneilytaidosta, millä lomakkeella voi hakea suoraan Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Traficomilta.
Siirry sivun alkuun