Saaristopäällikkötutkinto
Huviveneenkuljettajan näyttökoe

(Inshore Skipper Exam)

 

Saaristopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan osaavan  kipparoida purjevenettä suotuisissa olosuhteissa saaristossa päiväsaikaan. 
Saaristopäällikkötutkinnossa tutkittavan on hallittava veneen turvavarusteiden käyttö, perusrantautumismanööverit moottorilla sekä purjeveneen ohjailu ja purjeiden käsittely perussäätöineen. Tutkittavan on osattava toiminta Mies yli laidan -tilanteessa sekä hallittava merimiestaidon ja veneliikenteen säädösten perusasiat. 

Tutkittavalta edellytetään saaristonavigointi -tasoista osaamista, eli Suomen Navigaatioliiton Saaristolaivuri-tutkinnon tasoa tai Suomen Navigoinninopettajat ry:n Navigointi 1 -tasoa.

Tutkintoon osallistumisen suositeltu merikokemus on 300 merimailia ja vaadittava vähimmäisikä 15 vuotta.

Hyväksytty Saaristopäällikkötutkinto on riittävä todiste käytännön veneilytaidosta Kansainvälisen Huviveneenkuljettajakirjan hakemista vartenKuljettajakirjan saamiseksi tarvitset myös todistuksen navigoinnin teorian osaamisesta. Esimerkiksi hyväksytysti suoritettu Suomen Navigaatioliiton Rannikkomerenkulkuoppi tai Suomen Navigoinninopettajien Navigointi 2.   
Siirry sivun alkuun