Purjehtijakurssi

32 tuntia
Kurssin vähimmäiskesto
15 vuotta
Ikäraja
0 merimailia
Vaadittu purjehduskokemus

Purjehtijakurssi on tarkoitettu aloittelijoille, jotka haluavat tulla aktiivisiksi ja osaaviksi purjeveneen miehistön jäseniksi. Kurssin jälkeen osallistuja kykenee käsittelemään purjeita ja ohjaamaan venettä, ja osallistumaan kannella ja sisällä tapahtuviin päivittäisiin tehtäviin. 

Purjehtijakurssille osallistumiseen vaaditaan 15 vuoden ikä. 

Kurssin minimikesto on 32 tuntia.

Purjehtijakurssille osallistumiseen ei vaadita aikaisempaa purjehduskokemusta tai navigointiosaamista.

Kurssin sisältö

 1. Merisanaston, veneen osien, rikin ja purjeiden tuntemus
  • Riittävä tuntemus, joka tarvitaan annettujen ohjeiden ymmärtämiseen purjehduksessa ja veneen jokapäiväisessä käytössä
 2. Köydet ja solmut
  • Köysien käsittely sisältäen koilauksen, säilyttämisen, kiinnittämisen knaapeihin
  • Kiinnitysköysien käsittely
  • Seuraavien solmujen teko ja niiden oikea käyttö: paalusolmu, ulkosorkka, kahdeksikko, siansorkka
 3. Purjeiden käsittely
  • Purjeiden valmistelu ennen vesille lähtöä, purjeiden käsittely vesillä ja purjeiden käsittely rantautumisissa
  • Skuuttien ja nostimien ja niihin liittyvien vinssien, köysilukkojen ja vinssinvapauttajien käyttö
 4. Lähdöt ja rantautumiset
  • Lähtö- ja rantautumisvalmistelut
  • Toimiminen eri tehtävissä; myös ankkuroiduttaessa
 5. Veneen ohjaaminen ja purjehdus
  • Ymmärtää purjehduksen perusperiaatteet
  • Osaa säätää purjeita kaikilla tuulen suunnilla
  • Osaa toimia eri tehtävissä vasta- ja myötäkäännöksissä
  • Purjeiden reivaaminen
  • Osaa ohjata venettä maaston, kompassin ja tuulikulman mukaan
 6. Meriteiden säännöt
  • Osaa tähystää tehokkaasti merellä
 7. Sääoppi
  • Tietoisuus sääpalveluista ja tuuliasteikon tuntemus
 8. Henkilökohtaiset turvavarusteet ja hätävarusteet
  • Ymmärtää vaatetuksen ja henkilökohtaisten turvavarusteiden tärkeyden
  • Ymmärtää ja noudattaa sääntöjä, jotka koskevat pelastusliivejä ja turvavaljaita
  • Tuntee tilanteeseen sopivat hätämerkit ja hätävarusteet
  • Tietää koska ja miten hätäraketteja käytetään
 9. Tulipalon ennaltaehkäisy ja sammutus
  • Tietoisuus erilaisista tulipalon vaaroista ja kuinka tulipaloja voidaan ennaltaehkäistä
  • Ymmärtää toimenpiteet tulipalon sattuessa
 10. Mies yli laidan (MOB)
  • Osaa toimia mies yli laidan tilanteessa päällikön ohjeiden mukaisesti
 11. Veneilytavat
  • Ymmärtää yleiset tavat ja käytännöt: lippujen ja viirien käyttö, tarpeettoman melun tai häiriön estäminen satamassa ja muiden veneilijöiden huomioon ottaminen
  • Ympäristön huomioiminen
 12. Osallistuminen yleisiin jokapäiväisiin tehtäviin sekä kannella että kannen alla.

Kurssin jälkeen?

Purjehtijakurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa Saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen Rannikkopäällikkökurssilla. Päällikkökurssit ovat sopivia myös sellaisille purjehtijoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta haluavat vahvistaa osaamistaan. Päällikkökursseille voi tulla myös suoraan käymättä ensin Purjehtijakurssia

Siirry sivun alkuun