Rannikkopäällikkötutkinto (Coastal Skipper Exam)

Tutkinto on tarkoitettu itsenäisesti venettä käyttävän henkilön purjehdustaitojen arvioimiseksi. Rannikkopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö pystyy taitojensa ja hankkimansa kokemuksen perusteella tekemään turvallisia retkipurjehduksia saaristossa ja rannikon läheisyydessä. Päällikkötutkinnossa tutkittavan on perämiestutkinnon lisäksi hallittava hyvä merimiestapa ja veneilysäädökset sekä veneen järjestelmät, veneen käsittely rantautumistilanteissa sekä moottorilla että purjein, purjehdusmanööverit erilaisissa tilanteissa sekä reitinsuunnittelun ja paikanmäärityksen käytännön sovellukset saaristossa ja rannikolla. Tutkinnon suorittanut hallitsee veneen ja miehistön kaikissa olosuhteissa päivällä sekä yöllä.

Tutkintoon osallistumisen edellytyksenä on 600 merimailin purjehduskokemus, ensiaputaidot (EA 1 tai vastaava; enint. 3 v. vanha) sekä 18 vuoden ikä.

Teoreettisen lainsäädäntö- ja navigaatio-opin osalta edellytetään Suomen Navigaatioliiton rannikkomerenkulkuopin osaamistaso.

Hyväksytysti suoritettu Rannikkopäällikkötutkinto oikeuttaa saamaan todistuksen veneilytaidosta, millä lomakkeella voi hakea suoraan Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Traficomilta

Siirry sivun alkuun