Rannikkopäällikkötutkinto

(Coastal Skipper Exam)

Tutkinto on tarkoitettu itsenäisesti venettä käyttävän henkilön purjehdustaitojen arvioimiseksi. Rannikkopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan kykenevän kipparoimaan matkapurjevenettä rannikkoalueille suuntautuvilla merimatkoilla päivällä ja yöllä.  

Päällikkötutkinnossa tutkittavan on hallittava hyvä merimiestapa ja veneilysäädökset sekä veneen järjestelmät, veneen käsittely rantautumistilanteissa sekä moottorilla että purjein, purjehdusmanööverit erilaisissa tilanteissa sekä reitinsuunnittelun ja paikanmäärityksen käytännön sovellukset saaristossa ja rannikolla. 

Tutkintoon osallistumisen suosituksena on 600 merimailin purjehduskokemus, josta yöpurjehdusta vähintään 2 kertaa, sekä 18 vuoden ikä.

Navigoinnin osalta edellytetään rannikkonavigoinnin tasoista osaamista, joka vastaa Suomen Navigaatioliiton rannikkolaivuritutkinto -tasoa tai Suomen Navigoinninopettajat ry:n Navigointi 2 -tasoa. 

Lisäksi vaaditaan meri-VHF:n käyttöön oikeuttava todistus (SRC) ja voimassa oleva ensiapukoulutus.

Hyväksytysti suoritetusta Rannikkopäällikkötutkinnosta saatu todistus käytännön veneilytaidosta voidaan liittää Traficomille  lähetettävään Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan hakemukseen.

Siirry sivun alkuun